Una cartolina illustrata di Ungheria

Keletkezési idő:

2013.

Időtartam: 

7′

Apparátus:

hegedű, zongora

Műismertető:

Meskó Ilona Una cartolina illustrata di Ungheria c. műve egymástól radikálisan különböző, de egyaránt jellegzetesen magyar emberi lelkiállapotok zenei ábrázolásait összegzi, zenei alapanyagként konkrét magyar népdalokat felhasználva. A darabban egymást néhol
rapszodikus gyorsasággal váltó, máskor egy-egy teljes formai szakaszt uraló lelki karakterek, mint az indulatosság, büszkeség, játékosság, szenvedély, lemondás, keserűség és elrévedés mind a magyar ember sajátjai. A népzene tekintetében ugyanígy a magyarságról mesél a felhasznált dallamokban élő tempo giusto, a tipikus hangsúlyok, vagy az egyszerű ritmusoknak az a hagyományos rubato éneklésmódja, amit a szerző precíz ritmikai lejegyzéssel tett az előadói szabadság alkotóeleméből a kompozíció részévé, s amely ily módon a darabot megszólaltató bármely művész játékában elkerülhetetlenül újraéled.